شركت خدمات بازرگاني "هما" در راستاي سياستهاي موسسه صندوق بازنشستگي ، ذخيره و رفاه "هما" و در جهت تحقق اهداف هواپيمائي جمهوري اسلامي ايران به منظور اجرائي نمودن اصل 44قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در فضاي كسب و كار صنعت حمل و نقل هوائي بازرگاني و به عنوان يكي از شركتهاي فرعي موسسه در تاريخ 18/8/1381 و با سرمايه 10.000.000 ريال به صورت شركت سهامي (خاص) تاسيس و طي شماره 194465 در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيده است . 

 

اگر تا به حال عضو باشگاه  SkyGift  هما نبوده ايد ، مي توانيد از طريق پر كردن فرم ثبت نام موجود در پرواز يا سايت باشگاه به آدرس http://www.skygift.ir به گروه ما بپيونديد . با عضويت در باشگاه از هزار امتياز هديه بهره مند شويد و همچنين  با ثبت نام يك فرد جديد (حداكثر تا 6 نفر ) ، پس از اولين پرواز آن فرد 500 امتياز كسب كنيد .